Velkommen

Musikkens enestående evne til at skabe fællesskabs-følelse, opløfte, berøre, formidle og forløse kan anvendes professionelt med den hensigt at lindre isolationsfølelse, sprede glæde, skærpe livskvalitet og psykisk sundhed.
 
Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som kan afhjælpe både fysiske, psykiske, sociale, kognitive, kommunikative og eksistentielle problematikker.  Musikterapi foregår mellem terapeut og klient med musikken som medie.
 
Musikken formår at centrere opmærksomheden i nuet, favne det som er, og skabe rum til stilhed, reflektion og nye drømme.